ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της σελίδας μας και η προστασία αυτών είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς. Θέλουμε να νιώθετε ευχαριστημένοι και ασφαλείς κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και να θεωρήσετε την εφαρμογή της προστασίας δεδομένων ως χαρακτηριστικό ποιότητας με προσανατολισμό στον επισκέπτη.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή την παρούσα πολιτική απορρήτου γιατί σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ιστοσελίδα μας, η οποία έχει πλήρως συμμορφωθεί με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR2016/679 – GeneralDataProtectionRegulation). Για το κείμενο του κανονισμού μπορείτε να πατήσετε στο link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

 

Προσωπικά δεδομένα

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Έτσι το όνομά σας, η διεύθυνση email σας και το τηλέφωνό σας, θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.

 

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας, που βρίσκεται στον ιστότοπό μας, μας παρέχετε: 1) το όνομά σας, 2) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 

Για ποιο λόγο συλλέγουμε αυτά τα  προσωπικά δεδομένα;

Ο λόγος για τον οποίο συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, είναι για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

Πως γίνεται η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων;

Με τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας ή με την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου με την επιχείρησή μας.

 

Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για να είναι νόμιμη, θα πρέπει να βασίζεται σε μια από τις νομικές βάσεις που αναφέρονται σε αυτόν. Η δική μας επεξεργασία γίνεται με τη συναίνεσή σας, την οποία δίνετε όταν συμπληρώνετε το αντίστοιχο κουτάκι κάτω από τη φόρμα επικοινωνίας ή όταν συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιον εκπρόσωπό μας.

 

Μπορεί να ανακληθεί η συναίνεση;

Η συναίνεση είναι ελεύθερα ανακλητή από το υποκείμενο και μπορεί να ανακληθεί με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail του υπεύθυνου επεξεργασίας ή με τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Αν δεν δοθεί η συναίνεση στην επεξεργασία τι θα συμβεί;

Η μη παροχή της συναίνεσής σας καθιστά αδύνατη την επικοινωνία ενός εκπροσώπου μας μαζί σας.

 

Μετά την επικοινωνία μας μαζί σας για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για να μπορεί ο εκπρόσωπός μας να επικοινωνήσει μαζί σας. Μετά το πέρας του σκοπού της επικοινωνίας τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται.

 

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ και η κύρια απασχόληση της εταιρίας είναι οι διανομές.

 

Ποια είναι η διεύθυνση επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας;

Η διεύθυνση επικοινωνίας είναι ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 16, ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗ και το τηλεφωνικό νούμερο της επιχείρησης είναι το 2102448500. Σε αυτή τη διεύθυνση/αριθμό μπορείτε να απευθύνεστε σχετικά με τυχόν ερωτήσεις που έχετε για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στον Κανονισμό.

 

Διαβιβάζει το www.chatzivasiloglou.gr τα προσωπικά δεδομένα μου σε τρίτους;

Το www.chatzivasiloglou.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για να επικοινωνήσει μαζί σας και δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτους.

Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή μας. Αυτοί επιλέγονται κάθε φορά με προσοχή, ελέγχονται από εμάς και δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ. ΔΕΝ μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αποδέκτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ποια δικαιώματα έχουν τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό;

Τα δικαιώματα είναι τα εξής:

 

 • Το Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων: Αυτό προβλέπει, ότι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να ενημερώνει το υποκείμενο σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η επεξεργασία και αν τυχόν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου σε τρίτους.
 • Το Δικαίωμα διόρθωσης: Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορεί να ζητάει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας να διορθώνει τυχόν λάθος στα προσωπικά του δεδομένα.
 • Το Δικαίωμα Διαγραφής: Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του, στην περίπτωση που πάψει ο σκοπός για τον οποίο δόθηκαν. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που το υποκείμενο ανακαλέσει τη συναίνεση που έδωσε.
 • Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους το υποκείμενο μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας.
 • Το Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων: Το υποκείμενο μπορεί να ζητάει και να λαμβάνει τα δεδομένα που το αφορούν σε κοινώς χρησιμοποιούμενο αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζει σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Το Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων: Το υποκείμενο μπορεί να αντιτάσσεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, κυρίως στις περιπτώσεις που ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η απευθείας εμπορική προώθηση.
 • Το Δικαίωμα να ανακαλεί τη συναίνεσή του: Η συναίνεση μπορεί να ανακαλείται ελεύθερα. Η ανάκληση γίνεται με τον ίδιο τρόπο που δόθηκε.
 • Το Δικαίωμα να καταγγέλλει παραβάσεις της νομοθεσίας στην αρμόδια εποπτική αρχή: Το υποκείμενο μπορεί να καταγγέλλει τις παραβάσεις της νομοθεσίας από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας αλλά και από τον Εκτελούντα την επεξεργασία στην Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

 

 

Ποιος είναι ο τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων και ποια διαδικασία ακολουθείται μετά από το αίτημα του υποκειμένου;

Το www.chatzivasiloglou.gr φροντίζει ώστε όλα τα υποκείμενα που παραχωρούν τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Η άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων από το υποκείμενο γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας. Ο τελευταίος υποχρεούται, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, να ενημερώσει το υποκείμενο για την ικανοποίησή του αιτήματός του. Στην περίπτωση που ο Υπεύθυνος επεξεργασίας αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα του υποκειμένου, οφείλει, εντός ενός μηνός, να απαντήσει στο υποκείμενο αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημά του. Τυχόν αδυναμία του Υπευθύνου επεξεργασίας να επικοινωνήσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας δίνει το δικαίωμα στο υποκείμενο να προσφύγει στην Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

COOKIES

Τι είναι τα cookies;

Πρόκειται για αρχεία κειμένου (.txt) που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, όσο βρίσκεστε μέσα στην ιστοσελίδα μας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας. Τα cookies διασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).

 

Τι cookies χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας;

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία της, καθώς και για την διευκόλυνση της πλοήγησης του χρήστη. Τέτοια cookies μπορεί να είναι:

 • «Cookies» με πολυμεσικό περιεχομένο, όπως flash player «cookies», κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα  «cookies» που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης.
 • «Cookies» που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.
 • «Cookies» που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plugins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση (logged in).
 • «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαφήμιση και εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies), όσο και για τα «cookies» που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies).
 • «Cookies» που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) και είναι απαραίτητα για άλλους σκοπούς (π.χ. έρευνα και ανάλυση αγοράς, βελτίωση διαφημιζόμενων προϊόντων, κ.λπ.) και δεν σχετίζονται άμεσα με την αναγνώριση του χρήστη.

Σκοπός αυτών των cookies είναι η βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη.

Επιπλέον, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies επιδόσεων (google analytics). Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση cookies από την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή να τα διαγράφετε μετά από την κάθε επίσκεψή σας. Τυχόν απενεργοποίηση των cookies μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies και τις δυνατότητες απενεργοποίησης τους ή μη.

 

ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Η εταιρία μας, ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ, έχει εφαρμόσει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (GDPR) και να προστατεύονται τα δικαιώματα σας. Επίσης, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Έχουμε θέση σε εφαρμογή διαδικασίες ελέγχου πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων και σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώσουμε άμεσα καθώς και την αρμόδια εποπτική αρχή. Δηλώνουμε προσηλωμένοι στην ασφάλεια όλων των χρηστών και επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις διαδικασίες ασφαλείας μας, ώστε να αισθάνεστε πάντα ασφάλεια στον ηλεκτρονικό μας ιστότοπο.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου. Παρακαλούνται οι επισκέπτες του ιστότοπου να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα για τυχόν αλλαγές.